Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Архивное дело

Архивын түүх, онол, архитектур, бүртгэлийн менежментийн асуудлаарх Зөвлөлтийн шинжлэх ухаан, практик сэтгүүл. 1923-1941 онд “Архивное дело”, 1956 оноос “Информационный бюллетень Главного архивного управления МВД СССР”, 1965 оноос “Вопросы архивоведения” нэрээр гарч байв.Өдгөө “Отечественные архивы” нэрээр гардаг сэтгүүл. Тус сэтгүүл тогтмол хэвлэлийн сан хөмрөгт 1925, 1935-1941 оны дугаарууд хадгалагдаж байна.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: