» Монгол Улсын Үндэсний номын сангийн гадаад харилцаа

Монгол Улсын Үндэсний номын сангийн гадаад харилцаа

Монгол Улсын Үндэсний номын сангийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг нь улс хоорондын соёлын харилцааны голлох чиглэл болсон гадаад харилцаа юм.

1924 оноос тус номын сангийн гадаад харилцаа эхэлсэн бөгөөд 1991 онд Олон Улсын Номын Сангийн Холбооны гишүүн номын сан болсон.

Гадаад орнуудын номын сангуудтай хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээр байгуулан номын сангийн чиглэлээр сүүлийн үед гарч буй шинэ техник технологи, шинэлэг арга барил, туршлага харилцан солилцаж, өөрийнхөө номын сангаа таниулан сурталчлах, мэргэжилтэн болон ном хэвлэл солилцох зэргээр хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлсээр байна.

Жишээ нь, Туркийн Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Ататуркийн нэрэмжит Турк Улсын Мэдээллийн Төвийг 2005 онд, Солонгосын Үндэсний Номын Сан, Солонгосын Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллагын дэмжлэгтэй "Солонгосыг Харах Цонх” төслийн хүрээнд Солонгос Улсын Мэдээллийн Төвийг 2009 онд тус тус нээсэн.

Мөн түүнчлэн, манай улсын төдийгүй бусад улс орны түүх, соёл, зан заншлын талаарх болон дэлхийн шилдэг ном зохиолыг олны хүртэл болгох нь бидний үүрэг учир энэ чиглэлийн ном зохиол,гар бичмэлийг бусад орны номын сангуудаас ном солилцооны журмаар авч уншигч олны хүртээл болгохыг бид зорьж ажилладаг.

Эдгээр үүрэг,зорилгоо биелүүлэхийн тулд өнөөдрийн байдлаар ОХУ, Япон, Солонгос, Тайвань, Чех зэрэг 84 гаруй орны 113 номын сан, эрдэм шинжилгээний байгууллагатай харилцаа тогтоон хамтран ажиллаж байна

 


The National Library of Mongolia

Summer Timetable

/June-September/

Monday-Friday: 09:00-17:00

Saturday, Sunday: Closed

Winter Timetable

/October-May/

Monday-Friday: 09:00-20:00

Saturday, Sunday: 09:00-17:00

 

Do you like our website?


 
 

CONTACT US

Address:The National Library of Mongolia Chingis Avenue4, Ulaanbaatar, 210648, Mongolia

(+976) 70112396

976-11-323100

director@nationallibrary.mn

Copyright © 2015 The National Library of Mongolia. All right reserved.                                                       Web site: "Online Khuree" LLC | Developer: Aureola