Агуулга руу алгасах Хажуугийн цэс рүү алгасах Хөл хэсэг рүү алгасах

Номын санчаас асууя

Анхаарах зүйлс:

  • Овог, нэр, асуултыг зөвхөн монгол хэлний кирилл фонт ашиглан бичнэ үү.
  • Цахим шуудан, номын нэр, зохиогч гэх мэт гадаад оноосон нэрийг бичих зайлшгүй тохиолдолд гадаад хэлний үсэг, тэмдэгтийг ашиглана уу.
  • Дээрх шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд таны асуултанд номын санч хариулт өгөхгүйг анхаарна уу.

    Манай номын санд бүртгэлтэй юу?
    Үйлчилгээний нөхцөл “Виртуал лавлагааны алба”-ны журам

    %d bloggers like this: