Интернэтээр унших боломжтой юу?

0

Интернэтээр монгол судлал, монголын сонгодог уран зохиолын дурсгалт бичгүүд болон тод бичгийн гар бичмэл ном судруудыг унших боломжтой юу?

Номын санч Changed status to publish 2022-12-28
Add a Comment
0

Сайн байна уу? Та манай номын санд карт нээлгээд ирж үйлчлүүлэх боломжтой.

https://nationallibrary.mn/уншигч-бүртгэл  Энэ холбоосоор үнэмлэх нээлгэх заавартай танилцаарай. Уучлаарай одоогоор цахимаар унших боломжгүй байгаа. Бид цахимаар уншуулах ажлыг судалж байна.

Номын санч Changed status to publish 2022-12-28
Add a Comment
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Back to top button