Судалгааны ажил

0
0 Comments

Шинжлэх ухааны докторын судалгааны ажил унших гэсэн юм. Цахимаар унших боломжтой юу?

Tsogjargal B Edited question 2022-11-11
Add a Comment
0

Сайн байна уу? Цахимаар унших боломжгүй, та манай Эрдэм шинжилгээний танхимаар үйлчлүүлж болно.

Tsogjargal B Answered question 2022-11-11
Add a Comment
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Back to top button