Агуулга руу алгасах Хажуугийн цэс рүү алгасах Хөл хэсэг рүү алгасах

Уншигч бүртгэл

ИХ УНШЛАГЫН ТАНИМД:

* Иргэний үнэмлэх

* Хүчин төгөлдөр ажлын үнэмлэх /ажилтан, албан хаагч/

* Оюутны үнэмлэх /Их, дээд сургуулийн оюутан/

* Хувиараа ажил эрхэлдэг болон тодорхой ажил эрхлээгүй хүмүүс Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт, лавлагаа

* 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь /Одоогийн/

* Үнэмлэхний нээлтийн үнэ – 6000 төгрөг

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН НЭРЭМЖИТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ УНШЛАГЫН ТАНХИМД:

* Хүчин төгөлдөр ажлын үнэмлэх

* Магистрын дипломны хуулбар

* 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь /Одоогийн/

* Үнэмлэх нээлтийн үнэ 6000 төгрөг

УНШИГЧИЙН ҮНЭМЛЭХНИЙ ТАЛААРХ САНАМЖ

* Уншлагын танхимд хүчин төгөлдөр уншигчийн үнэмлэх, иргэний үнэмлэхний хамтаар үйлчлүүлнэ.

* Уншигчийн үнэмлэхний соронзон туузыг гэмтээхгүйн тулд гар утас болон соронзон долгион бүхий эд зүйлсээс хол байлгана.

* Соронзон үнэмлэхийг хаяж гээгдүүлсэн, гэмтээсэн болон бусдад дамжуулсан тохиолдолд уг үнэмлэхийг хүчингүй болгох ба дахин авахад 6000 төгрөгийн төлбөр төлнө.

*Үнэмлэх нээлгэж авсан өдрөөс хойш тухайн үнэмлэх 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй ба хугацаа дуусч сунгуулах тохиолдолд 1 жилийн сунгалтын үнэ 3000 төгрөг байна.

МУҮНС-ийн Өвөл цагийн үйлчилгээний хуваарь

Даваа09:00-20:00

Мягмар 09:00-20:00

Лхагва 09:00-20:00

Пүрэв 09:00-20:00

Баасан 09:00-20:00

Бямба 09:00-17:00

Ням 09:00-17:00

МУҮНС-ийн Зун цагийн үйлчилгээний хуваарь

Даваа09:00-20:00

Мягмар 09:00-20:00

Лхагва 09:00-20:00

Пүрэв 09:00-20:00

Баасан 09:00-20:00

Бямба Амарна

Ням Амарна