Онцгой бүтээлийн дээжис

МУҮНС нь олон төрлийн ном бүтээлийг хадгалсан байдгаас бид түүхэн ач холбогдол, ур хийц, ашигласан материалд үндэслэн хамгийн онцгой бүтээлүүдээ сорчлон толилуулж байна. Жишээлбэл 71.1 метр цаасан дээр бичигдсэн хуйлмал “Эрдэнийн товч” нь яах аргагүй өвөрмөц байдлаар бүтээгдсэн онцгой өв билээ.

Онцгой бүтээлийн дээжис - Монгол бичгээр
Онцгой бүтээлийн дээжис – Монгол бичгээр
Back to top button
%d bloggers like this: