Сурвалж бичгийн дээжис

Монгол Улсын Үндэсний Номын Санд түүхийн чухал баримт болох судар бичгүүд маш олон тоотой хадгалагддаг бөгөөд тэдгээрийн ихэнх нь Монгол улсад цор ганц хувиар хадгалагдаж буй гар бичмэлүүд байдаг. Мөн тэдгээр зохиол бүтээлийн ихэнх нь Монголын түүх болон буддын шашин, гүн ухааны хөлгөн судруудын дурсгал байдаг юм. Монголчуудын бүтээсэн сурвалж бичгүүд хүн төрөлхтний оюуны соёлд жинтэй хувь нэмэр оруулдаг билээ.

Сурвалж бичгийн дээжсийн тухай
Back to top button
%d bloggers like this: