Богд Чингис хааны сан тахил үйлдэхийн ёс.

Back to top button