Дөрвөн цагийн байдлаар орчуулсан судар болой.

Back to top button