есөн хүсэл гарах сэтгэлийн эрхт хаан хэмээх оршвой.

Back to top button