Монгол Буриад үгсийн цэцэглэг хэмээх дэвтэр оршвой.

Back to top button