Агуулга руу алгасах Хажуугийн цэс рүү алгасах Хөл хэсэг рүү алгасах

Олсон боолт

Ганжуур, Данжуур зэрэг том хэмжээтэй хөлгөн судруудыг баринтаглаж хавтаслан, гадуур нь татмал…

Цааш унших