Харьяат олон газраас өрх ам малын тоог мэдүүлэхэд нуун дарагсдыг цээрлүүлэн шийтгэх дүрэм хэмжээ

Back to top button