хэрэг хүслийг түргэн бүтээгч цэнгэлийн хэмээгдэх оршвой

Back to top button