Уншигчийн бүртгэл

Шинээр уншигчийн үнэмлэх нээлгэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт

– ИХ УНШЛАГЫН ТАНИМД: 

* Иргэний үнэмлэх 

* Хүчин төгөлдөр ажлын үнэмлэх /ажилтан, албан хаагч/ 

* Оюутны үнэмлэх /Их, дээд сургуулийн оюутан/ 

* Хувиараа ажил эрхэлдэг болон тодорхой ажил эрхлээгүй хүмүүс Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт, лавлагаа 

* 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь /Одоогийн/ 

* Үнэмлэхний нээлтийн үнэ – 6000 төгрөг 

– ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН НЭРЭМЖИТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ УНШЛАГЫН ТАНХИМД: 

* Хүчин төгөлдөр ажлын үнэмлэх 

* Магистрын дипломны хуулбар 

* 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь /Одоогийн/

* Үнэмлэх нээлтийн үнэ 6000 төгрөг

УНШИГЧИЙН ҮНЭМЛЭХНИЙ ТАЛААРХ САНАМЖ

* Уншлагын танхимд хүчин төгөлдөр уншигчийн үнэмлэх, иргэний үнэмлэхний хамтаар үйлчлүүлнэ. 

* Уншигчийн үнэмлэхний соронзон туузыг гэмтээхгүйн тулд гар утас болон соронзон долгион бүхий эд зүйлсээс хол байлгана. 

* Соронзон үнэмлэхийг хаяж гээгдүүлсэн, гэмтээсэн болон бусдад дамжуулсан тохиолдолд уг үнэмлэхийг хүчингүй болгох ба дахин авахад 6000 төгрөгийн төлбөр төлнө. *Үнэмлэх нээлгэж авсан өдрөөс хойш тухайн үнэмлэх 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй ба хугацаа дуусч сунгуулах тохиолдолд 1 жилийн сунгалтын үнэ 3000 төгрөг байна.


МУҮНС-ийн өвлийн цагийн үйлчилгээний хуваарь

Даваа09:00-20:00

Мягмар 09:00-20:00

Лхагва 09:00-20:00

Пүрэв 09:00-20:00

Баасан 09:00-20:00

Бямба 09:00-17:00

Ням 09:00-17:00

МУҮНС-ийн зуны цагийн үйлчилгээний хуваарь

Даваа09:00-20:00

Мягмар 09:00-20:00

Лхагва 09:00-20:00

Пүрэв 09:00-20:00

Баасан 09:00-20:00

Бямба Амарна

Ням Амарна

Back to top button
%d