Номын санчаас асууя

Анхаарах зүйлс:

 • Овог, нэр, асуултыг зөвхөн монгол хэлний кирилл фонт ашиглан бичнэ үү.
 • Цахим шуудан, номын нэр, зохиогч гэх мэт гадаад оноосон нэрийг бичих зайлшгүй тохиолдолд гадаад хэлний үсэг, тэмдэгтийг ашиглана уу.
 • Дээрх шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд таны асуултанд номын санч хариулт өгөхгүйг анхаарна уу.

  Манай номын санд бүртгэлтэй юу?

  Үйлчилгээний нөхцөл “Виртуал лавлагааны алба”-ны журам

  Back to top button
  %d